Bjurholmshøne

Oprindelse

Bjurholmshønen har en unik historie idet den blev “opdaget” så sent som i 2011 i nærheden af byen Umeå i det nordlige Sverige. Historien starter i 1880’erne hvor en lokal skibsværftsarbejder bytter sig til en lille flok landhøns for en portion ost. Hønsene hjemtages til værftsarbejderens øde beliggende gård hvor de som stamme, uden indkrydsning med høns udefra, har overlevet til idag. Den oprindelige hønsestammes nuværende ejer, en dame i 90’erne og barnebarn efter den oprindelige ejer, har passet hønseflokken siden 1940’erne og frem til idag.

I 1950’erne solgtes en flok af hønsene fra til en bekendt som også har holdt dem adskilt fra andre høns lige siden, og det er fra disse to flokke af høns at alle dagens Bjurholmshøns stammer. Igennem det svenske genbanksprojekt for husdyrlandracer findes idag 32 registrerede avlere af Bjurholmshøns med tilsammen ca 300 høner og godt 80 haner.

Hvor de oprindelige høns fra 1880’erne stammede fra vides ikke med sikkerhed, men de var muligvis taget med til Sverige fra Finland da visse eksisterende landhønsestammer fra Finland og Estland minder en del om de nuværende Bjurholmshøns.

Særlige egenskaber

Bjurholmshønsene må siges at være perfekt tilpasset et køligt skandinavisk klima . På den oprindelige gård har de i alle årene siden 1880’erne gået frit rundt hele året. De har kunnet søge ly i træladen sammen med køerne og har levet af hvad køerne fik i deres trug. I frostperioder har de fået dækket deres væskebehov udelukkende ved at spise sne. Kosten er blevet suppleret med rå kartofler, gulerødder og ærter samt om vinteren tørrede stængler af gederams.

På trods af de ganske få individer i flokken af Bjurholmshøns, viser de ingen tegn på problemer med indavl og de beskrives som friske og med et godt helbred.

Modsat i avlen med moderne hønseracer søger man hos denne og andre svenske landhønseracer stor variation indenfor racen. Udseendet er underordnet en række andre vigtige træk som gode forældreegenskaber, god flokadfærd, en rimelig æg- og kødproduktion samt at holde en mindstevægt.

Rugning

Som andre landhønseracer en stabil ruger.

Farver

Meget varierende. Sort, vildfarvet, blå, hvedefarvet, hvid med sorte/mørke fjer på hals og hale og variationer her imellem.

Type: tung

Vægt høne: ca 1,5 kg

Vægt hane: ca 2,0 kg

Æg: ca 45-50 gram, creme

Antal æg om året: ca 140
Horsens og Omegns fjerkræklub | Skovgården, Vandværksvej 32, 8700 Horsens  | Tlf.: +45 27900549